22 mei 2019

Extra herstelwerkzaamheden Koopvaarders- schutsluis - Gemeente Den Helder

Extra herstelwerkzaamheden Koopvaarders- schutsluis - Gemeente Den Helder

Extra herstelwerkzaamheden Koopvaardersschutsluis in juni

In april hebben duikers de stalen damwanden van de Koopvaardersschutsluis onderzocht. Hieruit is gebleken dat er meer meet- en herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden. Daarom voert WaakSaam in opdracht van de provincie Noord-Holland in mei én in juni extra meet- en herstelwerkzaamheden uit aan de Koopvaardersschutsluis.

De werkzaamheden in mei zijn inmiddels afgerond. Van 19 tot 21 juni wordt tussen 21.00 en 7.00 uur gewerkt aan de Koopvaardersschutsluis. Mochten deze werkzaamheden uitlopen, dan worden 24 en 25 juni als reservenachten gebruikt. Zodra bekend is of dit nodig is, wordt dat hier vermeld.  

Scheepvaart hinder

Om hinder voor de scheepvaart zoveel mogelijk te beperken voeren de duikers van WaakSaam de herstelwerkzaamheden ’s avonds en ’s nachts uit. Indien nodig kan de sluis op aanvraag worden geschut. Dit moet minimaal 1,5 uur voor aankomst worden aangevraagd via VHF 22 of (0223) 61 32 92.