24 oktober 2019

Herstelwerkzaamheden Burgemeester Visserbrug, N250 - Gemeente Den Helder

Herstelwerkzaamheden Burgemeester Visserbrug, N250 - Gemeente Den Helder

Herstelwerkzaamheden Burgemeester Visserbrug

Van 18 november 9.30 uur tot en met 23 november 22.00 uur voert WaakSaam in opdracht van de provincie herstelwerkzaamheden uit aan de Burgemeester Visserbrug (N250) in Den Helder. Dit heeft gevolgen voor wegverkeer en scheepvaart. 

Om het functioneren van de brug tot de renovatie in 2020 te borgen moeten er op korte termijn werkzaamheden worden uitgevoerd aan de brug. Dit zijn werkzaamheden zowel aan technische onderdelen van het bewegingswerk als software aanpassingen. De noodzaak van deze werkzaamheden is naar voren gekomen uit het eerder dit jaar uitgevoerde onderzoek aan de Burgemeester Visserbrug.

Bereikbaarheid wegverkeer

Tijdens de werkzaamheden blijft de route via de Burgemeester Visserbrug zoveel mogelijk open voor het verkeer. Afsluiting van de brug is op bepaalde momenten noodzakelijk uit veiligheidsoogpunt. Zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers en voetgangers volgen dan een omleidingsroute. Klik hier voor de kaart met de omleidingsroutes.
De woningen van direct omwonenden van de Burgemeester Visserbrug blijven bereikbaar via de N250 aan de noord of de zuidzijde van de brug. Verkeers-regelaars verlenen doorgang aan het bestemmingsverkeer.

Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Bedrijven die in deze periode Gevaarlijke Stoffen willen vervoeren dienen contact op te nemen met de gemeente Den Helder voor een ontheffing (telefoonnummer 140223).  

Planning hinder voor wegverkeer

Burgemeester Visserbrug is afgesloten voor al het verkeer:
- Maandag 18 november 22.00 uur tot dinsdag 19 november 05.00 uur
- Donderdag 21 november 22.00 uur tot vrijdag 22 november 05.00 uur  
- Zaterdag 23 november 08.00 tot 22.00 uur 

Scheepvaarthinder

De Burgemeester Visserbrug kan van 18 november 9.30 uur tot 23 november 2019, 22.00 uur niet bediend worden voor de scheepvaart. 

Hulpdiensten

De werkzaamheden zijn afgestemd met de hulpdiensten. 

Vragen?

Heeft u vragen over deze werkzaamheden dan kunt u een e-mail sturen naar het Servicepunt van de provincie Noord-Holland: servicepunt@noord-holland.nl of bel 0800 0200 600 (gratis).