15 april 2019

Herstelwerkzaamheden kolkwanden Koopvaarders- schutsluis - Gemeente Den Helder

Herstelwerkzaamheden kolkwanden Koopvaarders- schutsluis - Gemeente Den Helder

Herstelwerkzaamheden kolkwanden Koopvaardersschutsluis – gemeente Den Helder

WaakSaam voert in opdracht van de provincie Noord-Holland de komende maanden herstelwerkzaamheden uit aan de Koopvaardersschutsluis. Een bacterie tast sneller dan verwacht de kolkwanden van de sluis aan. Daarom treft de provincie tijdelijke maatregelen in de vorm van reparaties en monitoring van de sluis. De sluis is voorafgaand aan de werkzaamheden door WaakSaam geïnspecteerd.

Hinder

Om hinder voor de scheepvaart zoveel mogelijk te beperken vinden de duik- en herstelwerkzaamheden in bloktijden en in de avond en nacht plaats. 
Het wegverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

Werkzaamheden in de avond en nacht

Duikers inspecteren van 15 tot 18 april 2019 tussen 21.00 en 7.00 uur  de stalen damwanden. Op basis van dit onderzoek wordt een inschatting gemaakt hoeveel tijd de herstelwerkzaamheden gaan kosten. 
In de nachten van 6 tot 10 mei, 13 tot 17 mei, 20 tot 24 mei en van 19 juni tot en met 25 juni voert WaakSaam tussen 21.00 en 7.00 uur herstelwerkzaamheden uit.

In verband met deze werkzaamheden gelden onderstaande gewijzigde bedieningstijden van de Koopvaardersschutsluis in de avond en nacht.

Gewijzigde bedieningstijden avond en nacht - schutten op aanvraag:
Van 15 april tot en met 18 april  en van maandag 6 mei t/m vrijdag 5 juli 2019, dagelijks 21:00 tot 07:00
In deze periode kan de sluis op verzoek geschut worden. Het schutten dient 1,5 uur voor aankomst bij de Koopvaardersschutsluis aangevraagd te worden via VHF 22 of tel 0223-613292.

Werkzaamheden overdag

WaakSaam voert van 6 tot 11 mei en van 13 tot en met 17 mei overdag metingen en werkzaamheden uit in de sluis. Deze werkzaamheden kunnen alleen bij daglicht worden uitgevoerd. De Koopvaardersschutsluis is in verband met deze werkzaamheden in bloktijden gestremd. 
Stremming in bloktijden: van maandag 6 t/m vrijdag 17 mei 2019 
Dagelijks stremming op werkdagen tussen:

  • 07:00 en 09:00 uur
  • 10:00 tot 11:30 uur
  • 12:30 en 14:00 uur
  • 15:00 en 17:00 uur

Tussendoor kan de sluis geschut worden. Hierbij heeft de beroepsvaart voorrang op de recreatievaart.